Sådan bruger Google kunstig intelligens med RankBrain

Googlekoncernen spænder bredt over udbudte services, men den mest udbredte og velkendte, for klodens befolkning, er stadigt deres søgemaskine Google Search. Det er ikke et tilfælde, idet Google er den største søgemaskine på markedet. Der er sket en del for Google Search siden den så dagens lys dengang tilbage i 1998.

Søgemaskinen drives af en række algoritmer, og i 2013 navngav Google sin kerne-algoritme Hummingbird. Googles Hummingbird kan sammenlignes med, hvad en bils motor gør for bilen. Uden motoren kan bilen ikke køre – det samme gør sig gældende for Google Search, der ikke kan fungere uden Hummingbird. Selvom Hummingbird først blev navngivet i 2013, har den været med siden Googles start i 1998.

Men Google stopper ikke dér. I oktober 2015 bekræftede Google, at de anvender et system, som er et kunstigt intelligensbaseret maskinlærende system (machine-learning artificial intelligence system, red.). Dette har Google navngivet RankBrain – og hvad er dét så for noget? RankBrain anvender en type maskinlæring, hvor computeren lærer sig selv hvordan den løser en række opgaver selv uden at være programmeret af mennesker til at løse den slags opgaver. Google anvender RankBrain til, at bearbejde en stor mængde kvalitativt data (skrevet indhold, red.) til kvantitativ data (matematiske formler, red.), som skal bidrage til at computere kan aflæse disse data.

Kunstig Intelligens (KI) er hvor computerens intelligens er lig et menneskes; forstået på den måde, at computeren, som mennesket, formår at lære og derudfra anvende og bygge videre på denne viden. Det er med afsæt i dette, at der kan argumenteres for at RankBrain kan sidestilles, idet denne netop handler om maskinlæring.

RankBrain er videre en del af Googles Hummingbird, og RankBrain medvirker til at udpege de mest relevante sider i søgningen til den konkrete forespørgsel. For at sætte det lidt i perspektiv, hvor stort og relevant RankBrain er i Google Search, så skal der kigges på Googles ’signaler’, som de bruger til at bestemme hvordan hjemmesiderne skal rangeres. Google har udtalt, at de har mere end 200 hovedrangerings signaler, og herunder findes der muligvis op til omkring 10.000 variationer eller sub-signaler. Så der er tale om en del. Sættes Googles RankBrain ind i det perspektiv, så har Google selv udtalt, at RankBrain er i deres top tre over vigtigste faktorer i hjemmesiderangering. De to andre i deres top tre er i øvrigt links og indhold, hvilket må sidestille RankBrain som noget ganske essentielt i Google Search.

Gennem Googles brug af stemming, så muliggjorde det søgemaskinen at give hits til variationer af søgeordet, og ikke kun statisk resultat til det eftersøgte ord. RankBrain er lidt med udgangspunkt i det koncept. Det anvendes nemlig til at fortolke søgningerne, som brugeren skriver ind, og derudfra udregne hvilke alternativer, som passer til søgningerne. Det er på baggrund af RankBrains maskinlæring, at denne nu byder ind med bud på lignende forespørgsler eller lignende forståelser i søgningen. Så RankBrain fortolker på brugerens forespørgsler, bestemmer søgningshensigten og udvælger resultaterne fra databaserne, som der vurderes værende det bedste match.

Det der virkelig gør RankBrain til noget ganske særligt, kan drages paralleller til det tidligere nævnte PageRank. PageRank krævede en langt mere manuel ajourføring, som afhang af opdateringer, og derfor blev PageRank hurtig forældet. RankBrain er i en konstant forandring, blandt andet forbi den har direkte tilkobling til Hummingbird og dermed kerne-algoritmen.

Dette skaber også nye krav til, hvordan bestemte variabler og rangerende faktorer vægtes i forskellige forespørgsler. Med denne konstante udvikling hos RankBrain, så er en standardløsninger ikke længere en optimal løsning, når det handler om forespørgsler og kategorierne til disse.

Der eksisterer altså en fordel i, at sætte sig ind i RankBrain-algoritmen og hvordan denne har indvirkning på søgningerne. Dette har betydning for rangeringen – og beskæftiger du dig med SEO (search engine optimizing, red.) så er det ingenlunde irrelevant at forholde sig til RankBrain, fordi Google offentliggjorde i 2015, at 15% af forespørgsler blev håndteret af RankBrain, men allerede året efter 2016 meddelte Google at algoritmen allerede var vokset markant og har dermed skabt passage for RankBrain til at forholde sig til samtlige forespørgsler.

RankBrains læringskurve går kun én vej – og det er opad. I konstant forandring vil den tilegne sig viden omkring brugeren og tilbyde alternative forslag til søgningen. Herunder vil dette medvirke til forbedre og skabe mere nøjagtige søgeresultater under blandt andet stemme-søgninger, men også inden for sammenhænge mellem emner og forespørgsler samt mere traditionelle søgeresultater vil nå nye højder.

Så opsummerende er RankBrain det nye sort inden for SEO, og derfor er det med god grund, at holde sig opdateret inden for området, når du skal skabe løsninger for din egen og klienters søgemaskineoptimeringer. RankBrain vil skabe en søgemaskine, der endnu ikke er set før.

Velkommen! Jeg har mange års erfaring med online markedsføring. Book et møde idag og lad mig hjælpe din forretning til bedre positionering online.

Theis
Online specialist
Vidste du..

At 82% af den danske befolkning køber online ifl. dansk statistik?

Har du et spørgsmål?

Jeg svarer gerne på spørgsmål indenfor online marketing. Skriv til min mail.